AOS透过不断发展新科技,制造新产品和设置创新的解决方案,尽力地将卓越的设计,可靠的生产,和快速的回应提供给我们的客户。我们向市场推出的产品设计也是针对客户的特定需要,使之得益。我们的使命就是要为客户、股东及员工创造价值。我们以拥有功率半导体技术和商业运作之全面经验感到自豪。我们也在合作的晶圆代工厂配置了本公司专有的芯片处理和包装技术,以配合设计和生产先进的功率半导体产品。这样,以我们丰富的知识和经验,提高了亚微米晶圆代工厂的制造能力,使高性能产品得以进入市场。
符合条件商品:10
AO3415
 • 商品编号:P27565
 • 封装规格:SOT23
 • 品牌:AOS
 • 型号:AO3415
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
AOD2922
 • 商品编号:P22394
 • 封装规格:TO-252
 • 品牌:AOS
 • 型号:AOD2922
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
AO4459
 • 商品编号:P16150
 • 封装规格:8-SOIC
 • 品牌:AOS
 • 型号:AO4459
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
AON7421
 • 商品编号:P17929
 • 封装规格:8-DFN
 • 品牌:AOS
 • 型号:AON7421
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
AON7421
 • 商品编号:P17929
 • 封装规格:8-DFN
 • 品牌:AOS
 • 型号:AON7421
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:450 个
 • 可订货
AO3434
 • 商品编号:P11964
 • 封装规格:SOT23-3
 • 品牌:AOS
 • 型号:AO3434
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:700 个
 • 可订货
AO3415
 • 商品编号:P11447
 • 封装规格:SOT23
 • 品牌:AOS
 • 型号:AO3415
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:400 个
 • 可订货
AO4459
 • 商品编号:P9212
 • 封装规格:8-SOIC
 • 品牌:AOS
 • 型号:AO4459
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:10 个
 • 可订货
AO3401
 • 商品编号:P9005
 • 封装规格:SOT23-3
 • 品牌:AOS
 • 型号:AO3401
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:3000 个
 • 可订货
AO3400
 • 商品编号:P7164
 • 封装规格:SOT23-3
 • 品牌:AOS
 • 型号:AO3400
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:500 个
 • 可订货